Lead Management

Generationsledelse i en nær fremtid!

I disse dage bliver der skrevet meget omkring Generation Y og Z på godt og ondt.

På den ene side har vi såkaldte eksperter der fortæller, hvor veluddannede og dygtige den unge generation er og hvordan den ældre generation bl.a. skal respektere og acceptere, hvordan de unge er på deres mobiler i arbejdstiden. Det er helt ok, at de er på mobilen samtidig med at de kommunikerer med andre, sidder til møde eller er online på diverse sociale medier mens de arbejder. Derudover bliver det jævnligt nævnt, hvor dygtige den unge generation er til at multitaske, noget som, ifølge eksperterne, gør dem helt unikke.

På den anden side har vi psykologer som bl.a. advarer imod, hvordan Generation Z er blevet opdraget som curlingbørn, der er konsekvensløse og uden respekt for autoriteter, som ikke kommer til at kunne klare sig selv. Derudover advarer de omkring, hvilke konsekvenser for megen brug af digitale remedier har på deres sociale kompetencer til at indgå i et fællesskab på en arbejdsplads.

Hvilken holdning vi har om det ene eller andet er jo op til den enkelte, men er vi overhovedet klar over som virksomhed, afdeling, leder eller medarbejdere, hvilken kæmpe udfordring vi får i de næste mange år på vores arbejdspladser. En kæmpe udfordring, når vi skal prøve at integrere Generation Z blandt de 3 andre generationer vi i dag har på vores arbejdsplads, nemlig Generation Baby Boomers, X og Y.

NEJ!!!!! Det tror jeg desværre ikke. Vi kommer til at have en generationskløft som er så meget større end tidligere. Hvis man som arbejdsplads ikke har forberedt og gearet sine medarbejdere til at imødekomme denne kløft, kommer det uden tvivl til at gå ud over trivslen, motivationen og samarbejdet. Så kan i jo spørge jer selv, hvad det kommer til at koste på jeres bundlinje og om i har råd til det?

Mit råd, som jeg i øjeblikket giver til medarbejdere i virksomheder og offentlige arbejdspladser rundt omkring i Danmark er derfor:

  • Skab forståelse for hver enkelt generations forskelligheder!
  • Skab forståelse for hvordan hver enkelt generation arbejder bedst!
  • Skab en Vi-kultur, som giver fællesskab og fokus på fælles mål!
  • Skab forståelse for hvilken indvirkning vores spejlneuroner har på vores kollegaers adfærd!
  • Skab en fælles forståelse for ærlighed, anerkendelse og respekt overfor sine kollegaer!
  • Skab generationsambassadører som varetager de udfordringer der evt. måtte opstå!

Om jeres virksomhed er gearet ved I bedst selv, men en ting er sikkert. Der er forskel på at gøre ting rigtigt og at gøre de rigtige ting – især i et teamsamarbejde med forskellige generationer. Dårligt teamsamarbejde skyldes nødvendigvis ikke mangel på viden, men mangel på forståelse. Forståelse for hinanden og at der altid er ”2 til tango” i et samarbejde.