FOCUS ON CHANGE

Flyt fokus, sæt pris på processen og genskab en Vi-kultur

I de sidste 20-25 år har vores uddannelser lagt stor vægt på gruppe- og teamarbejde, men samtidig er alting blevet så individorienteret i skolen, hvor vi hele tiden skal se på den enkelte elev og den enkelte elevs mål. D.v.s. at selvom eleven er i en gruppe, vil der være en risiko for, at eleven vil have mere fokus på at yde for egen vinding end for fællesskabets bedste. Nu er der selvfølgelig ikke noget galt i at have sine egne mål, men fokus bliver nemt på mig, mig og mig i disse gruppesituationer.

Dette er også sket rundt omkring på vores arbejdspladser. Alt er blevet meget resultatorienteret for det enkelte individ. I kraft af vores uendelige konkurrenceiver, som vi projicerer over på, at alt skal være målbart, samt at vi skal bare levere resultater, tør mange af os ikke spørge om hjælp, vil ikke dele viden om en opgave eller sige fra, hvis vi ikke kan overskue det. Så bliver vi set som svage, eller også bliver vi bange for, at andre måske vil score roserne og anerkendelsen. Selvfølgelig er konkurrence godt, det er det, som driver os fremad, men når man konkurrerer, så skal fokus holdes på en ting, og det er ikke resultaterne, men vejen hen til resultaterne. Lad os forestille os et håndboldhold, som har et mål. De vil være nummer et! Men de begår en kæmpestor fejl, hvis det er det eneste, de fokuserer på. Chancen for succes vil være minimal, da det fælles fokus ikke er på, hvordan de samarbejder, udnytter hinandens kompetencer og derved skaber en VI-kultur. Nej hver mand vil derimod kun fokusere på sit eget spil, muligvis være bange for at tage ansvar, da der ikke er lavet aftaler om hvem som gør hvad og de fælles grundlæggende værdier der ligger i det at være et TEAM, vil ikke blive efterlevet. Hvis de derimod holder fokus på vejen hen til målet, så vil chancen for succes øges betragteligt. Det skyldes, at de vil fokusere på de ting, som er med til at gøre hinanden gode og for at få hver mand til at yde sit bedste. De vil sætte sig små fælles delmål for deres træning, evaluere med hinanden og folk omkring dem, Derudover vil de efterleve de fælles Teamværdier som ærlighed og respekt, når de giver ærlig feedback og viden til hele holdet. Det gør, at de vil være motiverede, kreative og engagerede i det projekt, som de nu har gang i, fordi de ved, hvor de skal hen, og de tænker for teamets bedste. Together Everybody Achieves More.

Sådan ser jeg også det skulle være på mange af vores arbejdspladser. Men jeg har desværre tendens til at tro, at mange ledere og medarbejdere desværre har mistet overblikket og kun kigger efter resultaterne. Vi kan jo bare se, hvor svært det er at efterleve de værdier, der bliver prædiket fra topledere og politikere i denne tid, hvordan skal medarbejderne så efterleve? Men det er ganske forståeligt dog ikke nødvendigvis acceptabelt. Hvis vi kigger på, hvad der hele tiden bliver udmeldt, f.eks. inden for skoleområdet, sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet, så skal vi være de bedste og ligge i toppen af skalaen hele tiden. I virksomhederne er det erstattet med, at du skal nå dine mål, du skal forbedre dine salgstal, og du vil blive målt på dine resultater konstant.

Der er sikkert nogen som tænker, ej det har du sgu ikke ret i René, men i forbindelse med arbejdsprocessen på min bog “Generationer der svinger – på arbejdspladsen” stillede jeg følgende spørgsmål i en rundspørge. “Hvor vigtig er værdibegreberne ærlighed og respekt for dig i en arbejdsrelateret proces?” Her svarede 99 procent af de adspurgte, at ærlighed og respekt var altafgørende! Det fandt jeg interessant, for hvis det er tilfældet, hvorfor er mange arbejdspladser så ramt af et højt sygefravær, tegn på mistrivsel og voksenmobning? Derfor spørger jeg – Hvad ville der ske, hvis fokus var mere på vejen hen til målet?

Vi kan så spørge os selv, om det overhovedet er muligt at ændre fokus, når en stor del nu har taget det valg at være så konkurrenceminded og kun fokusere på målet. Det er så op til den enkelte leder og virksomhed, men vi har jo et standpunkt til, vi træffer et nyt, og hvis vi f.eks. skal skabe en fælles forståelse for værdibegreberne ærlighed og respekt på vores arbejdspladser, så de ikke bare er forsuttede bolsjer, vi spytter tilbage i posen, så vil det blive ressourcekrævende! Men vi kan spørge os selv: hvad vil det gøre på den lange bane? Vil det være tidsbesparende, og vil det også kunne ses på virksomhedens bundlinje som følge af lavere sygefravær, mindre mobning og medarbejdere der ikke mistrives, som kender, udnytter og forstår hinandens forskelligheder og kompetencer?

Det tror jeg! men tør I ændre kurs og fokus?