ærlighed

“Ærlighed! Det er da lige meget… så længe det ikke giver knuder på arbejdspladsen!

Forestil dig, at du er kaptajn på et skib, og du har selv fundet koordinaterne fra Mols til Skagen. Du har en vigtig last, som du skal hente der, og  tilbage til Mols til tiden. Lige inden afgang kommer en tidligere kaptajn i firmaet og siger til dig: ”Prøv at høre engang, det er meget hurtigere at sejle til Skagen, hvis du lige lægger ruten rundt om Samsø”. I kraft af hans position, kompetencer og tidligere erfaringer som kaptajn vælger du at stole på ham. Selvom du synes, at det lyder underligt, og det faktisk irriterer dig, så vælger du at ændre koordinaterne og tage turen rundt om Samsø. Tror du, at kaptajnen nåede at hente lasten til tiden og fragte den tilbage til Mols?

Nu vender du billedet og forestiller dig din leder, dine kollegaer og dig selv i situationen. Du og en kollega har fået en arbejdsopgave, der har en stram deadline, og der er ikke plads til slinger i valsen. Lige inden opstarten melder din kollega sig syg, og han meddeler samtidig, at han ikke kommer de næste par dage. Du synes, at det er underligt, og du bliver lettere irriteret, da han har ry for at sprede ”øv”-dage ud over sin arbejdskalender. Men i kraft af hans anciennitet, kompetencer og erfaringer i firmaet siger du bare ”Okay og god bedring” til ham. Tror du, at du når at lave den opgave alene? Og hvordan reagerer din chef, hvis du ikke gør?

Jeg ved godt det er at putte det hele lidt på spidsen, men hvordan kan denne mentalitet så påvirke din arbejdsplads? Hvis du har 30 kollegaer, har du sandsynligvis også 30 definitioner af, hvad ærlighed er for en størrelse. Det kan man ikke lave om på. Men når man er på en arbejdsplads, hvor man arbejder for fælles mål, og hvor arbejdspladsen sikkert har et værdisæt, der inkluderer, at man som medarbejdere har respekt for hinanden, så er man også nødt til at have en fælles definition af ærlighed på arbejdspladsen, som er gældende som en slags fælles ”sandhed”. For det at være ærlig over for sine kollegaer er at vise dem respekt. Derfor er det vigtigt, at der bliver skabt fælles rammer for ærlighed, så man undgår den konsekvensløshed, der eksempelvis kan ske når kollegaer tager sig nogle ”øv”-dage.

Vi kan så spørge os selv, om det er okay at tage en ”øv”-dag? Jeg mener, at det fører os ud på et skråplan af flere årsager. Blandt andet koster ”øv”- dagene samfundet flere milliarder årligt. Ud over det, er der kollegaer, der dagligt skal løbe stærkere, hvis der mangler medarbejdere, som holder ”øv”-dage. Dermed er de med til at udstikke forkerte koordinater for de fælles værdier, der end må være på arbejdspladsen.

For at ærlighed kan blive implementeret igen, og jeg mener desværre igen, fordi begrebet er blevet et forsuttet bolsje, der er spyttet tilbage i slikposen, så er det vigtigt, at det bliver et sandfærdigt og oprigtigt værdibegreb, der bliver anvendt strategisk i den daglige ledelses- og arbejdsgang. Det vil sige, at der bliver sat fælles forståelsesrammer for, hvad ærlighed er for den enkelte arbejdsplads, og at disse bliver spejlet og efterlevet af den enkelte leder og medarbejder.