Rene

Success is never final and failure never fatal. It’s courage that counts

Samarbejde og udvikling mellem mennesker er vores spidskompetence og vi vil føre jeres udfordring fra vision til handling.

At coache er at skabe bevægelse i en person eller gruppe, så de flytter sig fra A til B. Det kan være svært, når det strider imod ens verdensbillede af holdninger, meninger og vaner. Vi kalder det Contra Body Movement. Dét der passer i dit verdensbillede er sikkert ikke dét der passer i din kollegas verdensbillede og så opstår CBM. Det kræver mod at ændre sin holdning, mening eller vane, men det kræver også forståelse for sig selv og andre. Coaching By Motion kan og vil hjælpe jer med at skabe den forståelse for den enkelte og gruppen som helhed, så dialogen og samarbejdet bliver endnu bedre og har mindre Contra Body Movement.

Vi arbejder ud fra de 2 principper ”learning by doing” og ”læring igennem leg”, da det er blevet psykologisk bevist, at man lærer bedst ved at prøve og samtidig have det sjovt, mens man gør det.

For Coaching By Motion er det afgørende at skabe dialog og forståelse mellem mennesker, da det er dialogen, face to face, der udvikler os og skaber resultater.

Courage Builds Motivation!

Alle andre tænker på sig selv, det er bare mig, der tænker på mig!

Har jeres afdeling udfordringer med:

  • Klikedannelser
  • Højt sygefravær
  • diskussioner mellem unge og ældre kollegaer om, hvordan arbejdsopgaverne skal udføres.
  • kollegaer, som klager til ledelsen over hinanden.
  • kollegaer, der ikke vil arbejde sammen på projekter.
  • projekter, som ikke bliver startet, gjort færdige eller ender i blindgyder.
  • mangel på vidensdeling mellem kollegaerne.
  • konstante brokkerier, negativ attitude og meget få smil til verden.
  • mobning og bagtaleri kollegaerne imellem, som skaber et dårligt psykisk arbejdsmiljø

Have FUN with what we do – We know how from school!

I skolen lærer vi børn at de skal lære igennem leg, da det er bevist at indlæringen øges betragteligt. Hvorfor glemmer vi dette som voksne i vores hverdag og ikke mindst på vores arbejdsplads? Når vi som voksne glemmer, at have det sjovt med det vi laver mister vi motivationen, energien og arbejdsglæden. Det gør, at vi ikke er klar til at imødekomme de udfordringer vi har igennem vores arbejdsdag og dermed udfører vi ikke vores job 100%.

Jeg bruger bl.a. krop og bevægelse, til at udvikle medarbejdere og ledere i virksomheder, så de kommunikerer, samarbejder og trives bedre igennem deres arbejdsdag. Amerikanske psykologer har de seneste år fundet ud af, at vores indlæringsevne øges betragteligt, hvis vi anvender rytme og bevægelse i kombination med teori. Ud fra en videnskabelig betragtning forklares det ved, at rytme og bevægelse forbinder din basale urhjerne med den del af hjernen som kontrollerer vores indlæring, bevidste tænkning, bevægelsesfærdighed, taledannelse, følelser, samt en væsentlig del af hukommelsen.
Under denne proces udløses en masse endorfiner, som gør dig mere afslappet, forbedrer dit humør og øger dit velvære. Tilstande som gør, at du bliver mere fleksibel overfor dagens udfordringer og bliver bedre til at holde fokus.